Κλίμακα μποφόρ με χρώματα. Οι συνθήκες είναι σε πραγματικό χρόνο και τα βελάκια έχουν το ανάλογο χρώμα.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12